Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a MiwaJewels Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (továbbiakban: MiwaJewels Bt.) cég (székhely: 1138 Budapest, Váci út 167. 10. em. 60., adószám: 29301984-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Ügyfélszolgálat: 06304754940
Email cím: info@krafido.com
Weboldalunkon keresztül, illetve Facebookon is küldhet üzenetet.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: MiwaJewels Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 167. 10. em. 60.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@krafido.com
Cégjegyzékszáma: 01-06-796831, a cégjegyzéket vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 29301984-1-41
Telefonszáma: 06304754940
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Szolgáltató: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Elérhetősége: info@mhosting.hu

Panaszfórumok

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832től,36-ig
Fax: 318-1639
E-mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu

Békéltető testület

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Kereskedelmi hatóság

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.
Tel: (1) 452-4100

Szerződésekötés

A honlap, a csomagküldő szolgálat, a szerződéskötés, a szerződés, illetve az üzlet nyelve a magyar. Továbbiakban “webshop” kifejezés alatt jelen internetes csomagküldő szolgálat értendő.

A honlapunkon történő vásárlás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollevők között kötött szerződésnek minősül.

A honlapunkon feltüntetett árak bruttó árak, azokat további adó nem terheli. Termékeinket szállítási díj terhelheti.

Webshopunkban nem szükséges a vásárláshoz előzetes regisztráció.

A vásárlás menete

Webshopunkban a vásárlás – a törvényi előírásokkal összhangban – négy lépésből áll:

Kosár szerkesztése

A webshopban kiválasztott termékeket Ön a virtuális bevásárlókosarába helyezheti, kosarának tartalmát szerkesztheti.

Adatok megadása

Ebben a lépésben adhatja meg a szállítási és a számlázási címet. Kérjük, ügyeljen a kiválasztott fizetési mód megadására! A fentieken túl megjegyzéseket fűzhet rendeléséhez.

Rendelés áttekintése

Amennyiben a kosár tartalmán, vagy bármely egyéb adaton változtatni szeretne, a “Vissza” gombra kattintással ezt megteheti. Amennyiben minden adat helyes, kattintson a “Rendelés beküldése” gombra. A gomb megnyomásával Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik!

Rendelés beküldése

Ebben a lépésben rendelése létrejött. A rendelésről automatikus e-mail visszaigazolást küldünk az Ön által megadott címre 48 órán belül. Amennyiben ezután szeretne rendelésén módosítani, ezt a csomag feladása előtt még ügyfélszolgálatunknál megteheti.

Bármilyen kérdés esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Szállítási határidő

Webshopunk a GLS Futárszolgálat és a Magyar Posta szállítási szolgáltatását használja. A kiszállítás időtartama Magyarország teljes területén belül maximum 5 munkanap. Amennyiben ennél rövidebb szállítási időre lenne szüksége, kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal (30/475-0402) vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüpontban és megpróbálunk segíteni.

Szállítási költségek

A szállítási költségek a szállítási módtól és/vagy az összeghatártól és/vagy a vásárolt tételek számától függ. Az aktuális díjainkat itt találja.

Fizetési módok, számlázás

Webshopunk jelenleg háromféle fizetési módot kínál:

Az online bankkártyás fizetés a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. Amennyiben a futárnál szeretnél fizetni bankkártyával, akkor válassz utánvétes fizetési módot. A bankkártya adatokat csak a Stripe kezeli.

Banki átutalással a MiwaJewels Bt. Raiffeisen Banknál vezetett 12011351 01772193 00100007 sz. számlájára.

A számlát emailben küldjük a billingo.hu rendszeréből.

Megrendelés módosítása ill. lemondása

A megrendelés – a csomag feladásáig – módosítható illetve lemondható ügyfélszolgálatunkon emailben (info@krafido.com), illetve a Kapcsolat menüpontban.

Csomagolás

A megrendelt termékeket minden esetben biztonságos és sérülésbiztos csomagban szállítjuk.

Elállási jog

Webshopunk a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva jár el. Az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Önnek joga van 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak, továbbá a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: vállalkozás neve, elektronikus levelezési címe. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: vállalkozás neve, elérhetősége

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Kellékszavatosság és termékszavatosság

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a MiwaJewels Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MiwaJewels Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszkezelés

Webshopunk a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva az 1997. évi CLV. törvényben foglaltak szerint jár el.

Ön mint fogyasztó a vállalkozásnak az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a vállalkozó jegyzőkönyvet vesz fel az Ön szavatossági igényéről.

Jótállás, garancia

Webshopunk tartós fogyasztási cikkeket nem forgalmaz. Hibás teljesítés esetén szerződéses és jogszabályi kötelezettség hiányában a vállalkozás jótállásra NEM köteles.

Adatkezelés

A webáruház használata során a MiwaJewels Bt. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a megrendelés teljesítéséhez elkerülhetetlenül szükséges alvállalkozóinkat (futár, könyvelés). A webáruház adatkezelési elveiről részletesen az adatvédelmi nyilatkozatban olvashat, az alábbi linken.